درباره روز جهانی وهفته ملی کودک:

۲۰ نوامبر روز جهانی کودک است که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده‌است. در این روز مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک و در سال ۱۹۸۹ نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.

 

هفته ملی کودک با هدف معطوف نمودن توجه جامعه به حقوق کودکان ، تقویت هماهنگی و هم سویی بین سازمان های موثر و بخش های فعال در حوزه کودکان و ایجاد فضایی شورانگیز و به یادماندنی با مشارکت کودکان در مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی برگزار خواهد شد.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 هفته ملی کودک در سال ۱۳۹۸ :

 هفته ملی و روزجهانی کودک با شعار«آینده را باید ساخت»، از۱۳تا ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸ در سراسر کشور برگزارمی‌شود.

 

پوستر هفته ملی کودک

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

هفته ملی کودک در سال ۱۳۹۷: 

«آینده را باید ساخت» ؛ شعاری است که دست‌اندرکاران برگزاری هفته ملی کودک در سال ۱۳۹۷ برای پاسداشت این رویداد ملی در ایران برگزیده‌اند.

هفته ملی کودک با شعار« آینده را باید ساخت»

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////


هفته ملی کودک در سال1396:

هفته ملی کودک در سال1396:  «هر کودک نشانی خداست...» 

 

هفته ملی کودک 1396

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////


هفته ملی کودک در سال 1395 

شعار هفته ملی کودک سال (15لغایت 21 مهر ماه1395) : "کودکان تشنه اند (تشنه ی آموزش، مراقبت، نوازش و ...)


هفته ملی کودک 1395

 

************************************************************* 

برخی از پیشینه های این مناسبت:

 

شعارهفته ملی کودک (21-15مهر ماه سال 1394) :     بال ازتو پروزازمن


هفته ملی کودک 1394


************************************************************* 

شعار هفته ملی کودک در سال 1392 «زنده باد کودکی، زنده باد زندگی» تعیین شده است .

 

شعار هفته ملی کودک در سال 1392