درباره پایگاه سلامت حکمت آبادو خدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:

 مرکز حکمت آباد.. 

آدرس : کرمانشاه ، حکمت آباد ، خیابان اول ،کوی پنجم ،پلاک 27 ، کد پستی ده رقمی: 6714814596

شماره تلفن تماس : 34271254-0833  

 

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین پایگاه:

واحدبهداشت خانواده

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی