درباره پایگاه سلامت شهری جلالیه و خدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:

پایگاه خدمات جامع سلامت شهری جلالیه

 

آدرس : کرمانشاه ،  خیابان اصلی شهرک جلالیه ،  روبروی دانشکده بهداشت و بیمارستان فارابی   ، کد پستی ده رقمی :    6719814511    و   6719814113
    
شماره تلفن تماس :   38260973   -083 کد 

 

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی