درباره پایگاه سلامت شهری نواب وخدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:


آدرس : کرمانشاه ، میدان جلیلی ، خیابان فیض آباد ،روبروی باشگاه ورزشی، کد پستی ده رقمی: 6715876554
شماره تلفن تماس : 38225205-083   
 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین پایگاه:

واحدبهداشت خانواده

واحدبهداشت محیط

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی