درباره پایگاه سلامت شهری امام خمینی(ره) و خدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:

  پایگاه خدمات جامع سلامت شهری امام خمینی(ره)
آدرس : کرمانشاه ،
شهرک امام(ره) ، بلوار انقلاب روبروی پارک  کد پستی ده رقمی: 6718743158

      (مشاهده موقعیت مکانی روی نقشه ( پارسی جو )

شماره تلفن تماس : 37285054-083  

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین پایگاه:

واحدبهداشت خانواده

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی