درباره پایگاه سلامت شهری رودکی و خدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:


آدرس : کرمانشاه ، فاز یک شهرک معلم ، میدان حافظ ،خیابان دهخدا جنوبی ،خیابان پروین اعتصامی ، کد پستی ده رقمی: 6719859495

شماره تلفن تماس :   34270330- 083   

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:

واحدبهداشت خانواده

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی