درباره پایگاه سلامت شهری زینبیه وخدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:

آدرس : کرمانشاه ، شهرک آبادانی ومسکن ،ابتدای بلوار گلها ،بالاتر از بانک صادرات ، پلاک 5 ،  کد پستی ده رقمی: 6715915557

شماره تلفن تماس :   34235436- 083  

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:

واحدبهداشت خانواده

واحد بهداشت محیط

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی