درباره خانه بهداشت بوژان

     
نام روستای اصلی:
   بوژان
   
آدرس:   کرمانشاه ، بخش سرفیروز آباد دهستان عثمانوند   ، روستای بوژان
      
کد پستی:   6716176114
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    بگوند ، چشمه سرخ ، اشباخ ، جهانگیر وند ، انجاب