درباره خانه بهداشت چشمه کبود


نام روستای اصلی:
   چشمه کبود
   
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان راز آوران، روستای چشمه کبود
      
کد پستی:   6718146185
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   سالار آباد