درباره خانه بهداشت ضمیمه قلعه شاه خانی

    
نام روستای اصلی:
   قلعه شاه خانی
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 50جاده سنندج ، نرسیده به کامیاران ، روستای قلعه شاه خانی
      
کد پستی:   6718139144     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    قیسوند ، قلعه محمد حسن خان ، کلوچه ، قره ویس