درباره خانه بهداشت گرگان


نام روستای اصلی:   گرگان
       
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان راز آوران، روستای گرگان
      
کد پستی:   6718137114
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   عبدالملکی