درباره خانه بهداشت قزانچی

      
نام روستای اصلی:
   قزانچی   
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده سنندج ، سه راهی پاوه، روستای قزانچی  
      
کد پستی:   6738111296
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  چشمه باغ ، تبرآباد