درباره خانه بهداشت یاوری

    
نام روستای اصلی:   یاوری
   
آدرس:   کرمانشاه ، جاده روانسر ، سراب یاوری ، روستای قزانچی  
      
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  جهان آباد ، شاهرخ آباد ، دوتپه ، گمگ ، امیر آباد