درباره خانه بهداشت کهرارموقوفه

         
نام روستای اصلی:   کهرارموقوفه
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان قره سو ، روستای کهرارموقوفه
   
کد پستی:   6715158165
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   2342241  -  0831
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: کهرار علیا ، کهرار سفلی ،کهرار دجکه ، زنگیه وند  ،نیروند ، ورواء