درباره خانه بهداشت بانگنجاب

 
نام روستای اصلی:   بانگنجاب
      
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ، کیلومتر6 جاده چهار زبر -کوزران ، روستای بانگنجاب
      
کد پستی:   6719173136
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  ده پیر ، سنگتراش ، سرتپه ، خانه بیگی ، بند بلوط