درباره خانه بهداشت دایار

   
نام روستای اصلی:
 دایار 
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای دایار 
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    دایارسیاه سیاه ، دایار اسدخانی ، تپه حسین خان ، قیسوند ، چقاخزان ، دایار یاوری ، خیبر ، ملکشاه ، سبزه بلاغ ، کچگینه