درباره خانه بهداشت چقانرگس


نام روستای اصلی:   چقانرگس
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای چقانرگس
      
کد پستی:   6719181388
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  چقا کبود ، چقانقدعلی