درباره خانه بهداشت قیماس


نام روستای اصلی:   قیماس
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای قیماس
      
کد پستی:   6713153157
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  رشبوگر ، چله ، کنارمرک ، خورخور