درباره خانه بهداشت قلعه نجف علی خان


نام روستای اصلی:   قلعه نجف علی خان
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای قلعه نجف علی خان
      
کد پستی:   6713158344
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  سیاه کمر سفلی ، سیاه کمر علیا ، سیاه کمر معروف ، سیاه چقا سفلی ، سیاه چقا علیا ، حاجی آباد1 ، حاجی آباد2 ، شیخه