درباره خانه بهداشت کلیائی

 
نام روستای اصلی:   کلیائی
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای کلیائی
      
کد پستی:   6719146189
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  چقازرد