درباره خانه بهداشت پیرحیاتی


نام روستای اصلی:   پیرحیاتی سفلی
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای پیرحیاتی سفلی
      
کد پستی:   6719141165
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  پیرحیاتی سفلی ، علی آباد سفلی ، علی آباد علیا ، بندر آباد ، حسین آباد ، والی آباد