درباره خانه بهداشت ریزوند


نام روستای اصلی:   ریزوند
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای ریزوند
      
کد پستی:   6713166347
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  حاجی آباد ، دولت آباد علیا ، دولت آباد  سفلی ، دوکوشکان