خانه بهداشت ضمیمه ماهیدشت

نام اصلی:  ماهیدشت
    
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، داخل مرکز خدمات جامع سلامت ماهیدشت
       
کد پستی:   -
      
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
    

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: