درباره خانه بهداشت کرم بست


 نام روستای اصلی:   کرم بست
  
آدرس :
  کرمانشاه ، جاده سنندج  ، منطقه بیلوار ، روستای کرم بست

شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :    ندارد
 
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  حسن آباد ،