درباره بهداشت خانه ضمیمه پیرکاشان


 نام روستای اصلی:   پیرکاشان
  
آدرس :
  کرمانشاه ، جاده سنندج  ، منطقه بیلوار ، روستای پیرکاشان

شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :    ندارد
 
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  بیلوار ،قشلاق ، قره حسن