درباره خانه بهداشت رزین


 نام روستای اصلی:   رزین
  
آدرس :
  کرمانشاه ، جاده سنندج  ، منطقه بیلوار ، روستای رزین

شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :    ندارد
 
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  رزلانسر ،کمال آباد ،موشاخان ،گروران علیا ، گروران سفلی