درباره خانه بهداشت سرنجگه


 نام روستای اصلی:   سرنجگه
  
آدرس :
  کرمانشاه ، جاده سنندج  ، منطقه بیلوار ، روستای سرنجگه

شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :    ندارد
 
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: