درباره خانه بهداشت چشمه سفید

   
نام روستای اصلی:   چشمه سفید
  
آدرس:  کیلومتر 4 جاده کرمانشاه - اسلام آباد ، روستای چشمه سفید
   
کد پستی:   6719198559
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  حاجی عزیز