درباره خانه بهداشت توه لطیف

   
نام روستای اصلی:   توه لطیف
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت ،  روستای توه لطیف
   
کد پستی:   6713191143
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   درکه غلامعلی  ، درکه  خلیفه قلی ،درکه محمد علی، چاوشان ، چشمه سعید