درباره خانه بهداشت دائی چی

 
نام روستای اصلی:
   دائی چی
          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  روستای دائی چی
               
کد پستی:   6713636866
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   چقازرد ، قره تپه ،چقا قاسم ، ریزه وند ،گرگه چقا ،قلعه کهنه