درباره خانه بهداشت علی آباد


نام :   خانه بهداشت علی آباد
        
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 35 جاده کرمانشاه - سنندج ، روستای علی آباد
          
کد پستی:   6739163353
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   بکتاش آباد