شماره تلفن تماس مراکزخدمات جامع سلامت شهری تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

 

نام مرکزخدمات جامع سلامت شهری

شماره تلفن تماس (کد تلفن 083)

 

نیکروش

              38378903  

رشیدی

              38413756  

حاج منصوبی

              37244863  

شهید سوری

              37223329  

ولیعصر(عج)

              38244066  

حاج سارابی

              37223118  

الهیه

              38355349  

پردیس

              37260802  

حافظیه (اپیوم)

38384632-38367909

 

سجادیه

38321653

 

برزو چراغی( ظفر)

34322348

 

شهید مطهری

38240667

 

آموزشگاه بهورزی

38287582

 

مسکن

34291980-34243811

 

فرهنگیان

34297310

 

وحدت

34228717

 

آزمایشگاه آب

38245500

 

گلستان

38230753

 

جعفر آباد

38421493-38421025

 

بیماریهای ریوی

37271412-37226768

 

شهید رجایی

38263049

 

کلینیک دندانپزشکی  غدیر

37232236

  

امام خمینی(ره)

38287510

   

شهدای مرصاد

38386263

 

ممتاز

37277974

 

حاج سرابی

38241792

 

حاج افغانی

37240063

 

معلم

34260429

 

کلینیک مادر و کودک

37213730

 

کلینیک طب کار

37289252

کلینیک ترک دخانیات

37273245