اخبار

درتاریخ 20/11/92 وضعیت وعملکرد واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور آقای دکتر نصیری ، سرپرست این مرکز مورد ارزیابی قرارگرفت:

دراین جلسه ابتدا آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه هدف از تشکیل جلسه را ارزیابی روند اجرای برنامه عملیاتی سال1392 واحد سلامت خانواده، بررسی نقاط قوت ومشکلات مشاهده شده دراجرای برنامه ها وهمچنین بررسی میزان دستیابی به اهداف ومقایسه شاخصهای این واحد باشاخصهای  استانی وکشوری دانستند.

سپس سرکارخانم اقبالی کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده به شرح برنامه عملیاتی مادران ، تحلیل شاخصها ومیزان دستیابی به اهداف توسعه هزاره تا سال1394 پرداختند.
درادامه سرکارخانم رضا زاده کارشناس تغذیه به اهداف برنامه تغذیه ومشکلات آن پرداخت.سپس سرکارخانم باوندپور کارشناس برنامه کودک سالم ، به روند اجرای این برنامه و تحلیل شاخص مرگ ومیر کودکان پرداختند. سرکارخانم اویسی کارشناس برنامه مانا نیز دررابطه با مشکلات اجرایی برنامه مانا بحث کرد. سپس سرکارخانم حسینی کارشناس برنامه سلامت باروری ، پیرامون مشکلات پیش رو دراجرای سیاست جدیدبرنامه تنظیم خانواده بحث نمود.

درپایان نیز جلسه پرسش وپاسخ پرسنل واحد سلامت خانواده وآقای دکترنصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۲:۰۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید