اخبار

جلسه بررسی عملکرد واحد طرح وتوسعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه نیز درچهارشنبه بیست وسوم بهمن درمحل دفتر دکتر نصیری سرپرست اینمرکز برگزارشد:

چهارشنبه بیست وسوم بهمن جلسه  بررسی عملکرد واحد طرح وتوسعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه  با حضور آقای دکتر نصیری سرپرست ، مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه،آقای دکتر بحیرایی ،  معاون بهداشتی،آقای دکتر نوری ،  معاون درمان  وکلیه پرسنل واحدطرح توسعه برگزار شد.
دراین جلسه گزارشی دررابطه با طرح های در درست اقدام ،وضعیت مرکزز بهداشتی درمانی شهری وروستایی ، پایگاههای بهداشت تابعه،
  برنامه های عمرانی شهری وروستایی ومشارکتهای مردمی،برنامه  بیمه روستایی،جلب مشارکتهای مردمی  و برنامه
HNIS ،وضعیت تجهیزات ،مار پرسنلی و... ارائه گردید.

سپس آقای دکتر نصیری برپیگیری برنامه ، رسیدگی ونظارت بر وضعیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ارائه هرچه بهتر خدمات بهداشتی درمانی در کلیه مراکز بخصوص ارائه خدمات به خانوادهای روستایی ومناطق محروم شهرستان تاکید کرد.

درپایان نیز جلسه پرسش وپاسخ پرسنل واحد طرح وتوسعه وآقای دکترنصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

 

 

۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۲:۲۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید