اخبار

آدرس جدید پست الکترونیک واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مشخص گردید:

آدرس جدید پست الکترونیک واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مشخص گردید:

آدرس جدیدپست الکترونیک واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به شرح زیر مشخص گردید:

ازاین پس می بایست همکاران محترم ، ارسال کلیه  اطلاعات اداری خود را با استفاده از آدر س پست الکترونیک اداری خود(ایمیل آکادمیک واحد خود)انجام دهند.
ضمنا" کلیه گزار شات جهت درج درسایت اینترنت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه بصورت تایپ شده (بدون ویرایش) را به
آدر س پست الکترونیک مرکز بهداشت ارسال نمایند.

آدرس پست الکترونیک واحدهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه.  

۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۴:۱۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید