اخبار

جلسه بررسی وضعیت و عملکرد های واحدهای اموردرمان،تدارکات وخدمات روز شنبه 26 بهمن ماه درمحل دفتر آقای دکتر نصیری ، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد:

بررسی عملکردو وضعیت برنامه های واحد امور درمان :

در ابتدای جلسه آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان در رابطه با میزان دستیابی مرکز بهداشت به شاخص های بهداشتی اشاره داشتند موفقیت مرکز بهداشت در رسیدن به اهداف پیش بینی شده را مرهون تلاش همه واحدهای ستادی از جمله واحدهای پشتیبانی درمان ، تدارکات و امور عمومی و خدمات دانستند در ادامه آقای دکتر نوری معاونت محترم درمان مرکز بهداشت توضیحاتی در زمینه جایگاه خدمات درمانی داشته و از تلاش همکاران تقدیر بعمل آوردند در ادامه آقای مرادی مسئول واحد درمان فعالیت شاخص واحد را بر شمردند و در رابطه با خدمات درمانی پایش سلامت مادران توضیحاتی ارائه نمودند . همچنین در رابطه با چالش های پیش رو مطالبی مطرح گردید . کارشناسان بخش های مختلف واحد نیز توضیحاتی در زمینه حوزه فعالیت خود ارائه کردند و نهایتاً مقرر شد در رابطه با موارد زیر پیگیری لازم صورت گیرد .

 

دراین جلسه ابتدا واحد امور درمان گزارشی از روند پیشرفت برنامه های واحد مذکور را  ارائه کردندودرزمینه هایی نظیر هزینه های بهداشتی شامل هزینه ملزومات و واکسیناسیون ، هزینه آزمایشات صورت گرفته جهت مادران باردار و هزینه داروهای مانا ،هزینه های برنامه های غربالگری بیماریهای هایپوتیروئیدی و فنیل کتونوری که جهت نوزادان سایر شهرستانهای استان صورت می گیرد، تعرفه انجام آزمایشات مختلف بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

ودرپایان جلسه پرسش و پاسخ ریاست محترم مرکز بهداشت با همکاران واحد درمان بود که پیشنهادات در زمینه بهبود وارتقاء خدمات و مسائل رفاهی پرسنل مطرح گردید.

**************************************************

بررسی عملکردو وضعیت برنامه های واحدخدمات :

این جلسه نیز با حضور کارشناس مسئول واحد خدمات مرکز بهداشت وکلیه پرسنل این واحد درمحل دفتر ریاست محترم مرکزبهداشت برگزار شد.
درابتدای این جلسه مسئول واحد خدمات گزارشی از عمکرد واحد ارائه کردومبحثی نظیر
پیگیری امورات مربوط به تعمیر و نوسازی ساختمانهای مراکز تحت پوشش و اولویت  بندی،وضعیت کلی مراکز از نظر نیروی خدماتی و نگهداری ساختمان و ابنیه،نظارت بر مصرف حامل های انرژی، تهیه وتامین اقلام مورد نیاز واحدهای تابعه و .... مطرح وتصمیماتی اتخاذ شد.

درپایان نیزجلسه پرسش و پاسخ ریاست محترم مرکز بهداشت وهمکاران این واحدبرگزارشدو پیشنهاداتی نیز در زمینه بهبود وارتقاء خدمات و مسائل مربوط به پیگیری بودجه های عمرانی ارائه شد.

**************************************************

بررسی عملکردو وضعیت برنامه های واحد تدارکات:
ابتدا توسط مسئول واحد تدارکات در رابطه با امور واحد – پیشرفت ها – چالش ها توضیحاتی داده شد و پیشنهاد تشکیل تیم بهداشتی – اداری و بازدید از مراکز جهت صرفه جویی از امکانات داده شد.

دراین جلسه نیز تصمیماتی دررابطه با قراردادهای آتی این مرکز ، هزینه حاملهای انرژی ، مسائل رفاهی پرسنل و...  مطرح گردید.

درپایان جلسه پرسش و پاسخ ریاست محترم مرکز بهداشت با همکاران واحد تدارکات بود وهریک از همکاران این واحدنظرات وپیشنهادات خود رامطرح کردند.


۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۳:۰۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید