اخبار

روز دوشنبه بیست وهشتم بهمن ماه92 ، واحدهای آموزش سلامت ، آمار و امور اداری نیز با حضور آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه وضعیت وعملکردواحدهای خودرا ارائه دادند:

دراین جلسات جداگانه که با حضور آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه،آقای دکتر بحیرایی معونت محترم بهداشتی وآقای دکتر نوری معاون محترم درمان مرکز بهداشت وهمچنین کارشناسان واحدهای مذکور برگزارگردیدند، هریک از این واحدها گزارش وضعیت وعملکرد خود را ارائه نموده و مصوباتی درخصوص هر یک از واحدها تصویب شدکه می بایست درموعدهای مقرر شده پیگیری گردند.
***************************************************
الف)بررسی عملکردواحدآموزش سلامت:

در تاریخ بیست وهشتم بهمن ماه1392 در محل دفترآقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جلسه ای در رابطه با ارزیابی عملکرد واحد آموزش سلامت و ارتقاء سلامت با حضور آقای دکتر نصیری و کارشناسان واحد برگزار گردید که گزارش آن بدین شرح می باشد.

 شرح جلسه:

در ابتدای جلسه آقای دکتر نصیری سرپرست محترم مرکز بهداشت کرمانشاه هدف از تشکیل جلسه فوق را بررسی میزان پیشرفت برنامه عملیاتی سال92، میزان دستیابی به اهداف استانی و کشوری و نکات قوت و مشکلات مشاهده در اجرای برنامه ها بیان نمودند. سپس خانم وطن پرست ضمن ارائه گزارش فعالیت های انجام شده سال91 و92 به شرح فعالیت ها و روند اجرای برنامه های واحد آموزش و ارتقاء سلامت پرداخته و به پرسشهایی که آقای دکتر نصیری مطرح نمودند پاسخ دادند. کارشناسان واحد(آقای پایکوب، خانم اسمعیلی، و خانم بابایی) به موانع و مشکلات موجود در اجرای برنامه ها اشاره و پیشنهادات خود را ارائه نمودند. در پایان مصوبات جلسه مشخص و تنظیم گردید.

 *********************************************************

ب)بررسی عملکردواحدآمار:

در آغاز جلسه ابتدا جناب آقای دکتر نصیری ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه هدف از برگزاری جلسه مذکور و استفاده بهینه از اطلاعات و آمارهای موجود در واحد آمار را یادآوری نمودند.
سپس مسئول واحد آمار خلاصه ای از فعالیتهای جاری واحد آمارو برنامه عملیاتی سال 1391 و 1392 و روند بررسی و اجرای مشکلات مشاهده  شده در اجرای برنامه ومیزان دسترسی به اهداف آن و همجنین آمار مقایسه ای شش ساله از جمعیت کل شهرستان و جمعیت روستایی و جمعیت فعال شهری  و پنج علت اصلی مرگ و میر در سالهای مذکور و تعدادپایشها و جلسات آموزشی برگزار شده توسط واحد آمار و و... ارائه نمود.ودرپایان جلسه پرشش وپاسخ همکاران این واحد با سرپرست مرکز بهداشت برگزار شد.

*********************************************************
ج)بررسی عملکردواحدامورداری:

 دراین جلسه ابتدا مسئول واحد امور اداری گزارشی از وضعیت این واحد وبرنامه های جاری آن ارائه کردسپس همکاران به بحث وبررسی وتبادل نظر درخصوص موضوعات مختلف اداری پرداختند.

درپایان این جلسه ،همکاران این واحد  اموراداری با شرکت درجلسه پرسش وپاسخ مشکلات خود را درحضور آقای دکتر نصیری مطرح کردند.

 

۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۳:۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید