اخبار

ششم اسفند ماه جلسه پایش کیفی مراکز وواحدهای تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور آقای دکتر نصیری سرپرست این مرکز ، معاونت بهداشتی ومسئولین وکارشناسان ستادی برگزار شد:

درتاریخ ششم اسفند ماه 1392جلسه پایش کیفی مراکز و واحدهای تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور آقای دکتر نصیری سرپرست این مرکز  ، آقای دکتر بحیرایی معاونت بهداشتی ومسئولین وکارشناسان ستادی درمحل سالن همایش های مرکز بهداشت برگزار شد:

5

6  

دراین جلسه چالش های موجودبررسی و راهکارهایی توسط کارشناسان ستادی مطرح گردید .
برخی از مصوبات این جلسه به شرح زیر بود:

1-  -  با بخشداریهای مربوطه مکاتبه شود که حضور بهورزان به عنوان شورا منوط به یک برنامه از پیش تعیین شده توسط بخشداری و اعلام مکتوب آن به مرکز بهداشت باشد و نهایتاً یک یا دوجلسه برای آنان در نظر گرفته شود .

2-     -  لازم است هر مرکز خانه های بهداشت قوی و ضعیف را شناسایی و برای پایش ها برنامه ریزی نموده و به واحد طرح وگسترش اعلام نماید .

3-      - پایش ها بایستی بصورت میدانی باشد و هر پایشگر تا حصول نتیجه و رفع نواقص پیگیری نماید.

4-      - برگزاری کارگاهی جهت توانمندسازی واحدها و طرح مشکلات و ارائه راه حل ها.

5-    -  مقتضی است دفتر حضور و غیاب بصورت مرتب و منظم نوشته شود و ساعت ورود و خروج پرسنل ثبت و امضاء گردد و با دفتر اندیکاتور مطابقت داشته باشد .

6-      - واحد طرح و گسترش ترتیبی اتخاذ فرماید که در هنگام پایش تیم کارشناسی ستاد ، رده های میانی مرکز همراه مسئول مرکز حضور فعال داشته باشند .

7-     -  هر تیم پایش یک مسئول تیم داشته باشد و گزارشات توسط وی اعلام گردد و این مسئولیت بصورت دوره ای بین همه واحدها انجام گیرد .

8-    -   تشکیل جلسه برای رده های میانی و بهورزان و بررسی مشکلات و ارائه راه حلها

9-      - دعوت از کارشناس مسئول و کارشناسان معاونت بهداشتی در جلسات برگزار شده واحدهای ستادی .

10-   - استفاده از عملیات میدانی در کلیه پایش ها از جانب کلیه واحدها جهت مستندسازی و جلوگیری از مدرک سازی .

11-   - ارزیابی عملکردی بهورزان و خانه های بهداشت توسط واحدها تا پایان سالجاری و استفاده از آن برای برنامه ریزی پایشها.

4

3


 

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید