اخبار

اولین جلسه باز آموزی در خصوص دستورالعمل ها وفرمهای کودکان توسط واحد بهداشت خانواده برگزار گردید

در تاریخ 17/6/89اولین جلسه باز آموزی در خصوص دستورالعمل ها وفرمهای مربو ط به برنامه کودکان، توسط واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه  برگزار گردیددر این برنامه آموزشی اهداف برنامه کودکان(مانا ،کودک سالم وشیر مادر)عنوان گردیدوراجع به تغییرات فرمهای برنامه کودکان(قسمت های ارزیابی، طبقه بندی، مشاوره وپیگیری این فرمها)،مشکلات کودکان سالم وبیمار طبق بوکلت چارتهای موجود ، ترویج تغذیه با شیر مادر وانجام مشاوره تغذیه ای ،مکمل یاری درگروههای هدف وآموزش به مادران دارای کودک زیر 8 سال متناسب با مشکلات شناسایی شده بطور مفصل جهت پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی آموزش داده شدو در پایان مقرر گردیدفرمهای جدید از ابتدای مهر جهت متولدین تکمیل گردد.
۶ مهر ۱۳۸۹ ۰۹:۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید