اخبار

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها برگزار گردید.

khc
برنامه مذکور درتاریخ31 تیرماه 1398 ودرمحل بیمارستان 520ارتش برگزار شد

 این برنامه با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستانها وستاد مرکز بهداشت و آقای دکتر امیدی  عضوهیئت علمی دانشکده بهداشت کرمانشاه بودو موضوعات بحث  شده نیز  طبق جدول زیر بود.

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها 1

 

 

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها 9

 

 

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها 10

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها 8

 

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها 3

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها 2

 

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها 7

کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار ویژه بیمارستان ها 5
۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۸
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید