اخبار

برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

khc
دامنه شمول:
کارفرمایان کلیه کارگاههای بالای 25 نفر شاغل بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدماتی

هدف برنامه: 

هدف از اجرای این برنامه، تقویت رویکرد داوطلبانه و مسئولیت پذیری قانونی و اجتماعی و پاسخگویی کارفرمایان از طریق واگذاری نقش نظارتی به آنهادر حوزه سالمت محیط کار در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سالمت نیروی کار و ارائه ابزاری جهت کمک به بازرسان و ارائه دهندگان خدمات بهداشت حرفه ای در شبکه بهداشت و درمان کشور از طریق پتانسیل های موجود در بخش خصوصی و واگذاری حداکثری خدمات غیر حاکمیتی به این بخش و تمرکز خدمات بازرسی بهداشت حرفه ای به فعالیت های حاکمیتی برای جبران کاستی های موجود در این بخش و ارتقاء آن از طریق استقرار نظام خود اظهاری در زمینه بهداشت محیط کار توسط کارفرمایان به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت نیروی کار کشور می باشد.

 دامنه شمول: 

کارفرمایان کلیه کارگاههای بالای 25 نفر شاغل بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدماتی که در حوزه نظارت بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت قرار دارند تحت پوشش این طرح می باشند.

اهداف اختصاصی :

 1- تقویت رویکرد داوطلبانه و مسئولیت پذیری قانونی و اجتماعی و پاسخگویی کارفرمایان 

2 -کنترل، کاهش یا حذف عوامل تهدید کننده سالمت در محیط کار 

3- -ارتقاء کمی و کیفی بازرسی بهداشت حرفه ای و استمرار آن در سیستم 

4 -کاهش حوادث شیمیایی و پرتویی 

5 -ارتقا نگرش کارفرمایان نسبت به رعایت اصول بهداشت کار مطابق با وظایف قانونی 

6 -کاهش میزان شیوع و بروز بیماریهای ناشی از کار کشور. 

7 -کاهش هزینههای درمانی، غرامت و دستمزد ناشی ازکار افتادگی و معلولیت و بیماریهای ناشی از کار. 

8 -کاهش پرونده های قضایی در خصوص جرایم بهداشت حرفه ای با انجام اقدامات پیشگیرانه 

9 -افزایش رضایتمندی شغلی شاغلین 

10 -کاهش غیبت های کاری ناشی از آسیب های شغلی 

11 -افزایش بهره وری و بازدهی تولید 

استراتژیها :

1 .جلب مشارکت کارفرمایان در راستای کاهش جرایم و تخلفات بهداشت حرفه ای 
2 .توسعه و بهبود سیستم بازرسی بهداشت حرفه ای 
3 .توسعه و تقویت مقررات و تصمیمات اداری 46
4-.تقویت سیستم ممیزی، نظارت، پایش و ارزشیابی محیط کار با رویکرد سیستماتیک 
5 .بهبود سیستم ثبت، گزراش دهی و تحلیل اطالعات 
6 .توسعهی همکاریها و ارتباطات درون بخشی و بین بخشی
 

 

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۲۰
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید