اخبار

درتاریخ 18/7/88 برنامه آموزشی "شــرایط جـــوی مـحیـــط کــــار" توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار گردید

 
در این برنامه آموزشی که جهت کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای ومحیط مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه وبا هدف باز آموزی پرسنل شاغل در زمینه برنامه های واحدبهداشت حرفه ای برگزار گردید مطالبی در رابطه با  شاخصهای مربوط به بررسی شــرایط جـــوی مـحیـــط کــــار(عوامل زیان آور محیط کار شامل:استرس های گرمایی ، سرمایی ،رطوبت وجریان هوا ) انواع تجهیزات و وسایل  مورد استفاده جهت ارزیابی شــرایط جـــوی مـحیـــط کــــار ، مشاغل و حرف دارای عوامل زیان آور فوق به شرح جدول زیر ارائه گردید:
ضمنا" در این برنامه آموزشی مباحث علمی وکاربردی مربوط به "کنترل فنی و مهندسی صدا در محیط کار "  ارائه گردید.
ردیف
عنوان مطلب
ارائه کننده
سمت
1
کلیات شــرایط جـــوی مـحیـــط کــــار
 آقای مهندس مصطفی بشارتی پور
 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
2
 انواع شاخصهای مر بوط به شــرایط جـــوی مـحیـــط کــــار  محیط کار(استرس های گرمایی ، سرمایی ،رطوبت وجریان هوا )، حرف ومشاغل در معرض خطر این عوامل زیان آور
 
 آقای مهندس مصطفی بشارتی پور
 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
3 انواع تجهیزات و وسایل  مورد استفاده جهت ارزیابی شــرایط جـــوی مـحیـــط کــــار
 آقای مهندس مصطفی بشارتی پور
 
 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
 
4
روشهای  کنترل فنی و مهندسی صدا در محیط کار
 آقای مهندس سیاوش رضایی 
 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 

 

بـــــــــــالای صفــــــــــحه

 
۲۰ مهر ۱۳۸۹ ۱۳:۳۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید