اخبار

برگزاری کارگاه بازآموزی در خصوص برنامه های سلامت سالمندان و برسی عملکرد شاخص های تندرستی

برگزاری کارگاه بازآموزی در خصوص برنامه های سلامت سالمندان و برسی عملکرد شاخص های تندرستی
در تاریخ 19آبان 1401 یک دوره کارگاه بازآموزی در خصوص برنامه های سلامت سالمندان و برسی عملکرد شاخص های تندرستی در سالن اجتماعات برگزار گردید.

در تاریخ 19آبان 1401 یک دوره کارگاه بازآموزی در خصوص برنامه های سلامت سالمندان و برسی عملکرد شاخص های تندرستی جهت مسئولین مراکز شهری و کارشناسان سلامت خانواده مراکز روستایی و مراقبین سلامت پایگاه های سلامت  شهری در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید. درابتدای جلسه سرکار خانم اویسی کارشناس مسئول سلامت خانواده ضمن خیر مقدم به مدعوین و تقدیر از زحمات آنان مطالبی را  در خصوص پایش کارشناسان وازرتخانه و بررسی چک لیست پایش عنوان نمودند و درادامه خانم عطاری کارشناس مسئول برنامه سالمندان به اهداف جلسه و اهمیت عملیاتی نمودن برنامه کشوری شناسایی سالمندان پرخطر و تکمیل فرم ارزیابی سالمند پر خطر اشاره نمودند.و سپس ایشان به بررسی عملکرد برنامه سالمندان در طی سال 1400 وشش  ماهه اول 1401 و  به بیان حدود  انتظارات گروه سلامت خانواده در خصوص ارتقاءشاخص های  برنامه سالمندان پرداختند. در پایان کارشناس مسئول برنامه سالمندان عنوان نمودند با توجه به اینکه جمعیت سالمند شهرستان روند روبه افزایش دارد لازمست در زمینه فراخوان این عزیزان و انجام مراقبت ها طبق بسته خدمتی اقدام نمایند. و جهت ارزیابی فرم  تکمیلی سالمند پرخطراقدامات لازم را بعمل آورند.  


سالمندان  4
سالمندان  3
سالمندان  2
سالمندان  1


۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۰۵
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید