اخبار

دوردوم بررسی وضعیت ارائه خدمات وتجهیزات خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور مستقیم سرپرست این مرکز درحال انجام است

در راستای رسالت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مبنی بر تامین ،حفظ وارتقای سطح سلامت جامعه وبر اساس تاکید آقای دکتر نصیری سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه وبه دنبال اجرای موفقیت آمیز دوره قبلی بازدیدازمراکز شهری وروستایی وپایگاههای بهداشت شهری ،این مرکز اقدام به برنامه ریزی و پایش از کلیه خانه بهداشت تابعه شهرستان(تعداد149خانه بهداشت)نموده است ،پایش های مذکور باحضورمستقیم سرپرست مرکز بهداشت ،معاونین بهداشتی ودرمانی مرکز ،کارشناسان ومسئولین واحدهای ستادی می باشدوباهدف بررسی وضعیت ارائه خدمات به جمعیت روستایی تحت پوشش خانه های بهداشت،بررسی وضعیت تجهیزات موجودوبرنامه ریزی جهت تامین وتکمیل تجهیزات موردنیاز آنهامی باشد.

۱۸ تیر ۱۳۹۰ ۰۸:۴۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید