اخبار

ازابتدای ثبت نام پزشکان درطرح پزشک خانواده شهری ، نماینده محترم بیمه جهت عقد قرارداد با این عزیزان درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مستقرگردیده است:

پزشک خانواده شهری با توجه به اینکه کلیه پزشکان محترمی که درطرح پزشک خانواده شهری ثبت نام نموده اند،طبق دستورالعمل مربوطه باید قبل از شروع کار ، با بیمه عقدقراردادنمایندلذاجهت تسهیل درانجام کار ازابتدای ثبت نام پزشکان درطرح مذکور ، نماینده محترم بیمه جهت عقد قرار دادبا این عزیزان درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مستقرگردیده است.
لذا ازکلیه پزشکان محترم بخش خصوصی که دراین طرح ثبت نام نموده انددرخواست می گرددجهت عقد قراردادبه دفتر نمایندگی بیمه مستقر شده درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه واقع در خیابان نقلیه ، بالاتر از بیمارستان امام(ره) ،جنب کلانتری مراجعه فرمایند.

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۳۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید