اخبار

راهنمای آموزش تصویری گام به گام اپراتوها ومتصدیان پذیرش درمحیط کار شبکه بهداشت ودرمان مجازی شهرستان کرمانشاه منتشر می گردد:

با توجه به اینکه اپراتورها ومتصدیان پذیرش جهت ثبت اطلاعات سرشماری خانوارهای ثبت نام شده درمحیط کارخود ودرشبکه بهداشت ودرمان مجازی تعریف شده برای آنها آموزش های دیده اند اماممکن است حین انجام کار با مشکلاتی روبرو گردندلذا به زودی راهنمای آموزش تصویری گام به گام اپراتوها ومتصدیان پذیرش درمحیط کار شبکه بهداشت ودرمان مجازی شهرستان کرمانشاه بصورت فایل pdf ، جهت دریافت واستفاده در سایت مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه ،ودر صحفه ویژه پزشک خانواده شهری قرارداده خواهد شد.
یادآوری می گرددکه راهنمای فوق بر اساس آخرین دستورالعمل های تغیير خواهد کرد و ویرایش جدیدآن جایگزین نسخه قبلی می گرددلذاهمکارن محترم  می بایست همیشه آخرین ویرایش را از سایت این مرکز دریافت واستفاده فرمایند.

این عزیزان می توانند راهنمای تصویری فوق الذکر را ازصفحه پزشک خانواده شهری دریافت نمایند1

۱۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۳:۱۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید