مراکز دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای

 

تجهیزات ارائه خدمات بهداشت حرفه ای تجهیزات ارائه خدمات بهداشت حرفه ای تجهیزات ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
 نام واحد  نام مسئول فنی  آدرس  تلفن تماس  تلفکس
 شرکت سلامت صنعت پاریز  آقای مهندس مهدی خطیب  کرمانشاه

خطیب

09197386127

 09374161451

بابایی 0368660964

 
شرکت ایمن گستران سوماخانم مهندس ندا سادات مصطفوی  کرمانشاه 

مصطفوی 85091410776

بیگ زاده 09188345491

09913981535

 

 

مطالب مرتبط:مراکز و کلینیک های تخصصی طب کار وپزشکان دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی شهرستان کرمانشاه