مراکز دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای

 

تجهیزات ارائه خدمات بهداشت حرفه ای تجهیزات ارائه خدمات بهداشت حرفه ای تجهیزات ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
 نام واحد  نام مسئول فنی  آدرس  تلفن تماس  تلفکس
 شرکت سلامت صنعت پاریز  آقای مهندس مهدی خطیب  کرمانشاه ،مسکن انتهای بلوار گلها بعداز داروخانه دکتر فرجاد  مجتمع پزشکی سبحان  طبقه پنجم   واحد10

09197386127

 09374161451

34219430 
 ایمن گستران سوما  ندا سادات مصطفوی  ابتدای بلوار مصطفی امامی  - پاساژالغدیر  - طبقه همکف برخیابان  مهندس بیگ زاده  09188345491

09913981535

34414379