شرکت های خصوصی فعال در زمینه حمل، بی خطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی در شهرستان کرمانشاه:

 Medical Waste

 پسماندهای پزشکی

 پسماندهای پزشکی

پسماندهای پزشکی 

با توجه به اهمیت مدیریت پسماندهای پزشکی در شهر کرمانشاه پنج شرکت بخش خصوصی فعالیت حمل، بی خطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی را به عهده دارند. پسماندهای بیمارستانی پس از بی خطرسازی توسط دو شرکت به محل دفن انتقال داده می شوند. پسماندهای مراکز پزشکی سطح شهرو مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی نیز توسط دو شرکت دیگر حمل و بی خطر می گردند سپس به محل دفن برده می شوند. یک شرکت هم امور مربوط به دفن بهداشتی کلیه پسماندهای پزشکی را عهده دار می باشد.

1- شرکت پاک آفرین سورنای بی باک به مدیریت خانم مهندس سارا رضایی

آدرس دفتر: کرمانشاه، فرهنگیان فاز یک، بلوار شهید فهمیده جنوبی، جنب پارک گلبرگ

شماره تماس:  08338251337 /  09188584809

3-شرکت نظیف افزا به مدیریت آقای مهندس علیرضا اختری

آدرس دفتر: کرمانشاه، دیزل آباد، خیابان سوم کد پستی 6719866559

شماره تماس:  08338267407 /  09188580958

3-شرکت اهورا پخش منظومه به مدیریت آقای حمیدرضا اقبالی :

آدرس دفتر: کرمانشاه، خیابان راهنمایی و رانندگی، کوی شهید حشمت اله محمدی، پلاک 10

کد پستی 671563749   ،  شماره تماس : 09185656484

4- شرکت بهسازی محیط بیستون با مدیریت آقای دکتر علیرضا موسوی

آدرس دفتر : کرمانشاه، کارمندان، ایستگاه هشت، خیابان صیاد شیرازی، پلاک 17 ، کد پستی 6715777157

5-شرکت داناب غرب شرکت دفن پسماندهای پزشکی به مدیریت آقای مهندس سعید قنبری

آدرس دفتر: کرمانشاه، شهرک فرهنگیان فاز دو، نبش خیابان مجتمع شهید مفتح، پلاک 341 ، کدپستی 6715717395

شماره تماس: 0918560065