درباه خودمراقبتی ومطالب آموزشی مرتبط:

 
 با عرض پوزش این صفحه در دست تکمیل وطراحی می باشد
خود مراقبتی خودمراقبتی: خودمراقبتی عملی است که در آن، هر فردی از دانش، مهارت، و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می‌کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند. منظور از به طور مستقل، تصمیم گیری درباره خود و با اتکا به خود است. البته این تصمیم گیری می‌تواند شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران (چه متخصص، چه غیرمتخصص) نیز باشد. اگرچه خود مراقبتی، فعالیتی است که مردم برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می‌دهند؛ ولی گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلی‌ها و همشهریان آنها نیز گسترش می‌یابد. به هر حال، در تعریف خودمراقبتی، ۵ ویژگی زیر مستتر است:
  1. رفتاری است داوطلبانه
  2. فعالیتی است آموخته شده
  3. حق و مسئولیتی است همگانی برای حفظ سلامت خود، خانواده و نزدیکان
  4. بخشی است از مراقبت‌های نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمندان
  5. و بزرگسالانی که قادر به خودمراقبتی نیستند، نیازمند دریافت مراقبت‌های بهداشتی از ارایه دهندگان خدمات اجتماعی یا بهداشتی خواهند بود.

 

خودمراقبتی

با توجه به مدلارتقای سلامتفرد محور، به هنگام مواجهه با یک مشکل بهداشتی و برای حفظ و ارتقای سلامت، ۵ منبع اصلی در اختیار اشخاص است که شامل: خود شخص، دیگر افراد عادی، متخصصین، اطلاعات موجود و محیط می‌باشند. مراقبت از خود به معنای عملی است که در آن شخص از خود به عنوان یک منبع استفاده و به طور مستقل از دیگران از سلامت خودش مراقبت می‌کند. در اینجا منظور از استقلال عمل، تصمیم گیری برای خویش با اتکای به خود شخص می‌باشد شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیر تخصصی از دیگران (چه افراد غیر متخصص و چه متخصصین) نیز می‌شود.

 چراخودمراقبتی خودمراقبتی در سفر
پیامهای خود مراقبتی خود مراقبتی و عموم مردم
خودمراقبتی وخانواده خود مراقبتی ، نوجوانان و جوانان
 پوسترهای آموزشی مربوط به خودمراقبتی  

 
خود مراقبتی عمومی خود مراقبتی سازمانی
خودمراقبتی درمحیط کار خودمراقبتی و قلب

  

  

 

مطالب مرتبط:

 علل و عوامل تشدید آسم/ نقش خود مراقبتی در کنترل آسم

  10اصل خودمراقبتی

خود مراقبتی و تغذیه

پیام های مرتبط با خود مراقبتی در برنامه‌های کنترل اچ‌آی‌وی/ایدز

تیزها ومطالب آموزشی  ، فیلم ، بسته های  آموزشی  و .... در باره خود مراقبتی (از سایت آوای سلامت)