اخبار

اهم فعالیتهای مرکز آموزش بهورزی در سه ماهه اول 94

1- حضور مدیر و مربیان مرکز در کارگاههای آموزشی توانمند سازی مربیان مراکز آموزش بهورزی در راستای تا مین مراقبتهای اولیه سلامت  در معاونت بهداشتی
2- تشکیل کلاسهای آموزشی جهت 47 نفر از کاردانها و کارشناسان بهداشت خانواده ,بیماریها و مامایی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای مستقر در حاشیه شهر در خصوص توانمند سازی پرسنل مراکز حاشیه شهر در راستای تامین مراقبتهای اولیه سلامت به مدت 120 ساعت و نیز کاردانها و کارشناسان بهداشت محیط مراکز مذکور بتعداد 8 نفر و به مدت 20 ساعت وتهیه و توزیع پکیج و بسته آموزشی در قالب لوح فشرده دربین آنان.
3- تشکیل کلاسهای باز آموزی جهت بهورزان شاغل در خانه های بهداشت به تعداد 8 جلسه و آموزش 127 نفر از بهورزان در مراکز بهداشتی در مانی مربوطه
4- حضور و مشارکت فعال مربیان مرکز در برنامه پایش خانه های بهداشت در معیت تیم کارشناسی ستاد و نیز بصورت تیم مستقل مرکز بهورزی
5- شرکت فعال مدیر و مربیان در برنامه های گرامیداشت هفته سلامت با شعار ایمنی غذا از مزرعه تا سفره
6- همکاری مرکزبا واحد طرح و گسترش  در برنامه سرشماری الکترونیکی مراکز روستایی
7- توزیع فصلنامه بهورز به تعداد 299 جلد بین مراکز بهداشتی درمانی شهری ,روستایی , پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ۰۸:۴۶

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید